Upravljanje i optimizacija voznog parka

SAZNAJ VIŠE
Orbis saobracaj i transport

Definisanje strategije i poslovne politike za ostvarivanje ciljeva razvoja i poslovanja, tako što vršimo:

 • analiziranje organizacione strukture
 • analiziranje regionalnih tokova potražnje za usluge prevoza
 • analiziranje i upoznavanje konkurentske snage drugih preduzeća drumskog transporta i preduzeća drugih grana saobraćaja
 • utvrđivanje položaja sopstvenog preduzeća na saobraćajnom tržištu
 • analiziranje sopstvenih kapaciteta i prevoznih mogućnosti s ciljem prilagođavanja tokovima potražnje
 • utvrđivanje strategije i mera za nastupanje na transportnom tržištu radi realizacije postavljenih ciljeva.
 • analiziranje sprovođenje odgovarajućih mera pri eventualnim akcidentima i dr.

Efikasnost eksploatacije voznog parka određena je ostvarenim proizvodnim učinkom i troškovima eksploatacije vozila, kriterijumi i pokazatelji intenziteta eksploatacije vozila i efektivnosti transportnog procesa mogu biti različiti:

 • proizvodne sa osnovnim pokazateljima: kapacitet vozila, kapacitet voznog parka,obim prevoza, proizvodnost transportnih sredstava, i dr
 • intenzitet rada (eksploatacije) vozila
 • efikasnost eksploatacije transportnih sredstava: vremensko iskorišćenje vozila,iskorišćenje pređenog puta i kapaciteta vozila,koeficijent iskorišćenja voznog parka itd
 • elemente organizacije i tehnologije transporta: sistem rada vozača i vozila, brzina, stepen tehničke ispravnosti i zaposlenosti vozila
 • tehniĉko-tehnološke i ekonomske karakteristike predmeta i sredstava rada
 • ekonomska efektivnost transporta: cena koštanja transporta po jedinici mere, profit (dobit),ekonomičnost, rentabilnost i drugi pokazatelji efikasnosti korišćenja vozila.

Kategorije koje pokazuju rezultate efektivnosti i efikasnosti rada autotransportnog preduzeća su:

 • Kvalitet transportne usluge - koji je značajan za korisnike transportnih usluga, ali za autotransportna preduzeća, jer je to jedan od elemenata na osnovu kojeg se korisnici usluga opredeljuju za jedanog od prevoznika.
 • Ekonomičnost - na ekonomičnost utiče veliki broj činilaca kao što su: stepen zaposlenosti sa aspekta korišćenja kapaciteta i kadrova, promena dužine prevoznog puta, uslovi tržišta,.
 • Rentabilnost - predstavlja odnos između ostvarene dobiti i vrednosti angažovanih sredstava za proizvodnju transportne usluge.
 • Profit (dobit) - se definiše kao uvećanje vrednosti poslovnih sredstava, odnosno kao novostvorena vrednost u procesu reprodukcije.Prodajna cena (tarifa) umanjena za jedinične troškove transporta određuje profit (dobit) po jedinici proizvodnje i predstavlja krajnji pokazatelj uspešnosti poslovanja transportnog preduzeća na tržištu.