Osposobljavanje rukovaoca utovarnom rukom

SAZNAJ VIŠE
Orbis saobracaj i transport

Zadaci programa obrazovanja

  • Da se kandidati osposobe za pravilno i bezbedno rukovanje utovarnom rukom koja je ugrađena na teretno motorno vozilo
  • Da se kandidati osposobe za pravilno slaganje tereta na tovarnom sanduku koji utovaruju sa utovarnom rukom
  • Da se kandidati upoznaju sa merama bezbednosti i zdravlja na radu i da ih primenjuju prilikom rukovanja sa utovarnom rukom na teretnom motornom vozilu

Kandidat se upoznaje sa karakteristikama (visina dizanja, radijus dejstva, dužina zahvatnog organa, brzina dizanja - spuštanja, radni prostor za manevar i manipulisanje, stabilnost pri radu sa i bez tereta, uslovi rada i ponašanje na vozilu u transportu, uslovi klizanja, kočenja i zaustavljanja).

Sticanje neophodnih znanja, veština i radnih sposobnosti za rukovanje utovarnom rukom pri manipulisanju teretom i pri svakodnevnom preventivnom održavanju.

Kandidat dobija rutinu za pokretanje utovarne ruke u raznim pravcima, različitim brzinama, pokretanje utovarne ruke u svim stepenim brzine, zaustavljanje na du različim položajima , provera konrolnih i sigurnosnih uređaja u toku rada, upotreba kočnice. Uvežbavanje sinhronizovanog rada obema rukama pri laganom pokretanju i pri dizanju.