Selekcija kandidata CE kategorije

obuke za unapređenje vozačkih veština upraljanja motornim vozilom CE kategorije

SAZNAJ VIŠE
Orbis saobracaj i transport
Opšti cilj obuke

Opšti cilj obuke je da stvori bezbednog, samouverenog, disciplinovanog i sposobnog vozača skupa vozila gde vučno vozilo spada u kategoriju „C“ (u daljem tekstu samo skup vozila) u različitim uslovima.

Poseban cilj obuke

Poseban cilj je osposobiti vozače: za pravilno rukovanje skupom vozila i opremom na skupu vozila, za osnovno održavanje i opsluživanje skupa vozila u nadležnosti vozača, za bezbedan utovar i osiguranje tereta tokom transporta i za kvalitetno i sigurno upravljanje skupom vozila u složenim uslovima saobraćaja i različitim terenskim uslovima, sa i bez uređaja za povećanje prohodnosti vozila.

Program obuke

Program obuke, svojim sadržajem, treba da obezbede ostvarenje opštih i posebnih zahteva, a težište obuke da usmere na dostizanje potrebnih znanja i veština za bezbedno, kvalitetno i sigurno upravljanje skupom vozila u različitim uslovima.

Opšti zahtevi su:
 • program obuke treba da svojom strukturom, sadržajima i metodikom realizacije obezbedi ostvarivanje ciljeva i zadataka obuke, kao i potrebnu inicijativu i kreativnost izvođača obuke
 • da obezbedi postupnost u obučavanju i trajnost stečenih znanja, veština i navika
 • da se obuka planira po strukturi i sadržajima programa, koji su sastavni deo Programa
 • da omoguće iskazivanje sposobnosti primene znanja i veština stečenih tokom obuke
 • da omoguće osposobljavanje za bezbedan rad, očuvanje zdravlja, ljudskih života, imovine i životne sredine
 • u proces obuke stalno ugrađivati iskustva stečena u dosadašnjoj obuci, a radi obučavanja u uslovima koji su približni uslovima koje očekuje vozače u njihovom budućem radu

Posebni zahtevi su:

 • da se vozači upoznaju sa tehničko-eksploatacionim karakteristikama vozila u neophodnom obimu za upravljanje skupom vozila
 • da se vozači obuče za samostalno i bezbedno upravljanje skupom vozila u različitim složenim uslovima saobraćaja i terenskim uslovima
POTREBNA ZNANJA I VEŠTINE NAKON ZAVRŠENE OBUKE

Nakon završene obuke, vozač treba da bude osposobljen:

 • za pravilno rukovanje i upotrebu skupa vozila i opreme u vozilu
 • za samostalno i bezbedno upravljanje skupom vozila u različitim složenim uslovima saobraćaja i terenskim uslovima
 • za bezbedan vanredni prevoz
 • za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara
ORGANIZOVANjE OBUKE

Obuka se organizuke kroz tri dela:

osnovni kurs za vozače
napredni kurs za vozače
intenzivni kurs za vozače

Svaki od navedenih kurseva traje po 2 dana, tj. 16 nastavnih časova, od kojih su 7 časova predviđena za teoretsku obuku i 9 časova za praktičnu obuku.
Napomena: vreme trajanje obuke može i odstupati, a u skladu sa zahtevima grupe ili drugih lica, a po posebnom naređenju pretpostavljenog lica

Kandidati koji dolaze na obuku moraju da:

 • su zdravstveno sposobni za vozača-imaju važeće lekarsko uverenje
 • poseduju vozačku kategoriju „CE“

Na kraju obuke vozaču se izdaje sertifikat o obučenosti.

OSNOVNI KURS ZA VOZAČE - PREGLED TEMA I BROJA ČASOVA
R.B NAZIV TEME Vrsta nastave Trajanje obuke
1. Teoretska provera znanja Testiranje 1h
2. Upoznavanje sa skupom vozila Teoretska nastava 6h
3. Upravljanje skupom vozila na putevima na poligonu Praktična nastava 6h
4. Upravljanje skupom vozila u javnom saobraćaju - eko i bezbedna vožnja Praktična nastava 3h
NAPREDNI KURS ZA VOZAČE - PREGLED TEMA I BROJA ČASOVA
R.B NAZIV TEME Vrsta nastave Trajanje obuke
1. Teoretska provera znanja Testiranje 1h
2. Upoznavanje sa skupom vozila Teoretska nastava 6h
3. Upravljanje skupom vozila na putevima na poligonu Praktična nastava 6h
4. Upravljanje skupom vozila u javnom saobraćaju - eko i bezbedna vožnja Praktična nastava 3h
INTENZIVNI KURS ZA VOZAČE - PREGLED TEMA I BROJA ČASOVA
R.B NAZIV TEME Vrsta nastave Trajanje obuke
1. Teoretska provera znanja Testiranje 1h
2. Napredno upravljanje skupom vozila Teoretska nastava 6h
3. Upravljanje skupom vozila u posebnim uslovima Praktična nastava 9h

Sadržaj nastavnih jedinica i obuke zavisi od nivoa koji kandidat pohađa. Broj časova je isti za sve nivoe dok su sadržaji same obuke različiti.

Detaljni plan obuke možete pročitati na linku.