Zakon o radnom vremenu posade u drumskom prevozu i tahografima

SAZNAJ VIŠE
Orbis saobracaj i transport
Kome je namenjen kurs:
  • Vozačima u domaćem i međunarodnom transportu putnika i tereta
Kurs se sastoji:
  • Trajanje teorijskog kursa - 7 časova, 7x45min
  • Praktičnog dela kursa- 1 časova, 1x45min
Značaj kursa:
  • Poznavanje i adekvatna primena propisa za pravilno korišćenje analognog i digitalnog tahografa i organizaciju radnog vremena u skladu sa propisima u unutrašnjem (domaćem) i međunarodnom transportu je preduslov za pravilno obavljanje transportnih aktivnosti u svakoj kompaniji.
  • Upoznavanje profesionalnih vozača sa aspekta trajanja radnog vremena, noćnog rada, odmora u toku dnevnog rada i prekovremenog rada.
  • Gradacija prekršaja u Zakonu o radnom vremenu posade vozila u drumskom pravozu i tahografima. Manji, ozbiljni i veoma ozbiljni prekršaji.
  • Nadzor na putu i u prostorijama prevoznika. Uvođenje prekršajnog naloga za manje i ozbiljne prekršaje.
Koja znanja će biti pružena polaznicima i za koje aktivnosti će biti obučeni (osposobljeni):
  • Razumevanje propisa u saobraćaju koji se odnose na radna vremena vozača
  • Pravilno korišćenje analognih i digitalnih tahografa
  • Osnovna znanja iz oblasti prekršaja i kazni u pogledu vremena upravljanja vozilom, radnih vremena vozača i korišćenja tahografa.
Predavači kursa:

Diplomirani inženjer saobraćaja

Relevantne reference: Višegodišnje iskustvo u privredi, u heterogenom voznim.