Selekcija kandidata B kategorije

obuke za unapređenje vozačkih veština upraljanja motornim vozilom B kategorije

SAZNAJ VIŠE
Orbis saobracaj i transport
Opšti cilj obuke

Opšti cilj obuke je da stvori samouverenog, disciplinovanog i sposobnog vozača putničkog vozila u različitim uslovima.

Poseban cilj obuke

Poseban cilj je osposobiti vozače: za kvalitetno i sigurno upravljanje putničkim vozilima u složenim uslovima saobraćaja i različitim uslovima i koji će upravljati na ekološki i ekonomičan način.

Program obuke

Program obuke, svojim sadržajem, treba da obezbede ostvarenje opštih i posebnih zahteva, a težište obuke da usmere na dostizanje potrebnih znanja i veština za kvalitetno i sigurno upravljanje putničkim vozilima u različitim uslovima.

Opšti zahtevi su:
 • program obuke treba da svojom strukturom, sadržajima i metodikom realizacije obezbedi ostvarivanje ciljeva i zadataka obuke, kao i potrebnu inicijativu i kreativnost izvođača obuke
 • da obezbedi postupnost u obučavanju i trajnost stečenih znanja, veština i navika
 • da se obuka planira po strukturi i sadržajima programa, koji su sastavni deo Programa
 • da omoguće iskazivanje sposobnosti primene znanja i veština stečenih tokom obuke
 • da omoguće osposobljavanje za bezbedan rad, očuvanje zdravlja, ljudskih života, imovine i životne sredine
 • u proces obuke stalno ugrađivati iskustva stečena u dosadašnjoj obuci, a radi obučavanja u uslovima koji su približni uslovima koje očekuje vozače u njihovom budućem radu

Posebni zahtevi su:

 • da se vozači upoznaju sa tehničko-eksploatacionim karakteristikama u neophodnom obimu za upraljanje putničkim vozilima
 • da se vozači obuče za samostalno i bezbedno upravljanje putničkim vozilima u različitim složenim uslovima
POTREBNA ZNANJA I VEŠTINE NAKON ZAVRŠENE OBUKE

Nakon završene obuke, vozač treba da bude osposobljen:

 • za pravilno rukovanje i upotrebu putničkog vozila
 • za samostalno i bezbedno upravljanje putničkim vozilima u različitim složenim uslovima saobraćaja
 • za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara

Obuka traje 1 dan, tj. 9 nastavnih časova, od kojih je 1 čas predviđen za teoretsku proveru znanja vozača putem testa i 8 časova za praktičnu obuku

Obuka se izvodi u bSbSl, a po potrebi i posebnom naređenju se može realizovati i u učionicama i poligonima van bSbSl.

Na kraju obuke vozaču se izdaje sertifikat o obučenosti.

KURS ZA VOZAČE - PREGLED TEMA I BROJA ČASOVA
R.B NAZIV TEME Vrsta nastave Trajanje obuke
1. Teoretska provera znanja Testiranje 1h
2. Osnove vožnje teriska nastava pravlno rukovanje vozilom načela defanzivne vožnje Teoretska nastava 1h
3. UUpravljanje putničkim m/v u javnom saobraćaju Praktična nastava 3h
4. Upravljanje putničkim m/v na poligonu Praktična nastava 4h

Detaljni plan obuke možete pročitati na linku.