Testiranje vozača

Testiranje pomoću uređaja za procenu psihomotoričkih sposobnosti vozača

SAZNAJ VIŠE
Orbis saobracaj i transport
Šta podrazumeva samo testiranje?
 • Uređaja za procenu psihomotornih sposobnosti vozača predstavlja sofisticirani sistem kompjuterske procene sposobnosti vozača, koju Austrijska kompanija Schuhfried razvija više od 50 godina.
 • Uređaj se sastoji od ukupno 12 različitih psiholoških testova, dobijaju se podaci o različitim motoričkim i ličnim osobinama vozača, za koje su brojne studije, u zemljama širom sveta, pokazale da su značajno povezane sa brojem saobraćajnih nezgoda i rizičnim ponašanjima vozača u toku vožnje. U mnogo zemalja EU ovaj uređaj se koristi i u zvaničnim procesima izdavanja vozačkih dozvola kao i odabiru pilota u vazdušnom saobraćaju.
 • Osobine ličnosti koje se mogu proceniti Vienna Test System uređajem su sklonost ka rizičnim ponašanjima u toku vožnje, agresivno ponašanje u saobraćaju, kao i generalna sklonost vozača ka kršenju i zanemarivanju saobraćajnih pravila
Testovi se sastoje iz segmenata kojima bi se procenile potrebne veštine vozača:
 1. Logičko rezonovanje
 2. Koncentracija
 3. Reaktivna tolerancija stresa
 4. Prosečno vreme reakcije i prosečno motoričko vreme
 5. Sticanje pregleda situacije
 6. Agresivna interakcija
 7. Emotivna vožnja
 8. Emotivna stabilnost
 9. Osećaj odgovornosti
 10. Samokontrola
 11. Sklonost ka preuzimanju rizika
 12. Periferni vid vozača
Trajanje testiranja 1:30 min
Prednost korišćenja pomoću uređaja za procenu psihomotoričkih sposobnosti vozača u Kompanijama je višestruka, jer njegova primena omogućava:
 • indentifikaciju vozača unutar Kompanije, koji ne zadovoljavaju minimalne zahteve u pogledu sposobnosti potrebnih za bezbednu vožnju, odnosno identifikovanje razvojnih potreba u već postojećem zaposlenom kadru vozača- na ovaj način direktno se može doprineti usavršavanju i poboljšanju saobraćajne i bezbednosne kulture unutar Kompanije.
 • Uspostavljanje novih i optimalnijih Standarda u procesima selekcije novog vozačkog kadra:
 • Kvalitetan odabir vozača koji će omogućiti bolje uklapanje novog kadra u bezbednosne standarde Kompanije
 • Direktno uticati na smanjenje stope saobraćajnih nezgoda i potencijalnih prekršaja u saobraćaju.